Home / Thành Lập Công Ty (page 2)

Thành Lập Công Ty

Giải thể chi nhánh – văn phòng đại diện công ty/doanh nghiệp

Chi nhánh/ VPĐD doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ĐD theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/ VPĐD phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định. Bài …

Read More »