Home / Công bố sản phẩm

Công bố sản phẩm

Làm công bố sản phẩm thực phẩm

cong bo thuc pham attp

Sau khi sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục làm công bố sản phẩm thực phẩm theo quy định pháp luật hiện hành căn cứ theo Luật An toàn thực phẩm 2010 và nghị định 15/2018 về an toàn thực …

Read More »