Home / Chứng nhận ISO

Chứng nhận ISO

Chứng nhận ISO 22000, HACCP cho nông sản

CHUNG NHAN ISO 22000 NÔNG SẢN

Hiện nay với các mô hình sản xuất thực phẩm sạch, nông trại trồng trọt nông sản đang được nhiều công ty phát triển đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong các hệ thống để quản lý vấn đề an toàn thực phẩm của sản phẩm hiện nay …

Read More »

Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 22000 thay ATTP cho công ty thực phẩm

dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 22000

BRAVOLAW tư vấn cho các công ty sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm chứng nhận ISO 22000-2018 thay thế cho giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đáp ứng đúng và đủ theo quy định pháp luật hiện hành tại Nghị định 15/2018 quy định một …

Read More »