Home / Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Hướng dẫn cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm, nhiều doanh nghiệp phát sinh các vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần thực hiện cấp lại như: Hỏng, rách, bị mất thất lạc, thay đổi địa …

Read More »