Home / Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 22000 thay ATTP cho công ty thực phẩm

dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 22000

BRAVOLAW tư vấn cho các công ty sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm chứng nhận ISO 22000-2018 thay thế cho giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đáp ứng đúng và đủ theo quy định pháp luật hiện hành tại Nghị định 15/2018 quy định một …

Read More »

Hướng dẫn xin giấy chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn (Made in Viet Nam)

chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn (Made in Viet Nam)

Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn (Made in Viet Nam) là một giấy tờ quan trọng và cũng là một kết quả xứng đáng cho các Doanh nhân và Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chất lượng. …

Read More »

Thay đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Theo đó, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh …

Read More »

Tư vấn Xin giấy phép vệ sinh ATTP cho Cơ sở kinh doanh và sản xuất thực phẩm chức năng

tu-van-cap-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-ve-sinh-an-toan-thuc-pham

Thực phẩm chức năng là thực phẩm có tác dụng hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng cung cấp dinh dưỡng, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh, tạo cảm giác khỏe khoắn, thoải mái. Tuỳ theo công …

Read More »