Home / Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Cơ quan nhà nước thuộc bộ ngành nào có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận công bố phù hợp quy định

Cơ quan nhà nước thuộc bộ ngành nào có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận công bố phù hợp quy định? là câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Trả lời: Đối với tùy từng sản phẩm mà sẽ có các cơ quan quản lý nhà nước tiếp …

Read More »