Home / Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm (page 3)

Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Cập nhật: Nghị định 15/2018 Hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

CHÍNH PHỦ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 15/2018/NĐ-CPHà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 …

Read More »

ISO 22000 là gì? Lựa chọn tổ chức chứng nhận iso 22000

ISO 22000 - HACCP CHO DON VI SAN XUAT

Giấy chứng nhận ISO 22000 là gì? ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vui toàn cầu. Môt doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là môt …

Read More »

Hướng dẫn gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hướng dẫn thủ tục gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là giấy tờ rất quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đây chính là điều …

Read More »

Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 22000 thay ATTP cho công ty thực phẩm

dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 22000

BRAVOLAW tư vấn cho các công ty sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm chứng nhận ISO 22000-2018 thay thế cho giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đáp ứng đúng và đủ theo quy định pháp luật hiện hành tại Nghị định 15/2018 quy định một …

Read More »

Hướng dẫn xin giấy chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn (Made in Viet Nam)

chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn (Made in Viet Nam)

Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn (Made in Viet Nam) là một giấy tờ quan trọng và cũng là một kết quả xứng đáng cho các Doanh nhân và Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chất lượng. …

Read More »