Home / Công bố sản phẩm / Đăng ký công bố lưu hành phân bón hữu cơ sản xuất tại Việt Nam

Đăng ký công bố lưu hành phân bón hữu cơ sản xuất tại Việt Nam

Khi doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê gia công sản phẩm phân bón hữu cơ muốn đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ thủ tục xin cấp quyết định về việc công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam do Cục bảo vệ thực vật cấp.

tư vấn công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam
Hồ sơ, thủ tục đăng ký công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam

Hồ sơ thủ tục công bố lưu hành phân bón sản xuất tại Việt Nam bao gồm:

Hồ sơ, trình tự và thẩm quyền cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam1. Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam gồm:a) Đơn đề nghị cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;b) Bản thông tin chung về phân bón có xác nhận của nhà sản xuất bao gồm: loại phân bón; tên phân bón; dạng phân bón; hướng dẫn sử dụng; phương thức sử dụng; thời hạn sử dụng; cảnh báo an toàn; chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng yếu tố hạn chế trong phân bón kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm;c) Bản chính báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón (trừ các loại phân bón quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt);d) Giấy chứng nhận lưu hành tự do của nước xuất khẩu cấp (đối với phân bón nhập khẩu quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt).2. Trình tự và thẩm quyền cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam như sau:
Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là cơ quan có thẩm quyền).
Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Quyết định công nhận) theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.3. Thời hạn của Quyết định công nhận là 05 năm. Trước khi hết thời gian lưu hành 03 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Quý khách có nhu cầu cần đăng ký lưu hành phân bón tại Việt Nam vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

HOTLINE 19006296

Check Also

CONG BO THUC PHAM BAO VE SUC KHOE

Dịch vụ xin số công bố thực phẩm chức năng nhanh nhất

Để có thể kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng ( thực phẩm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *