Home / Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm / Thay đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thay đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Theo đó, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định;
 • Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bài viết mới:

Tuy nhiên, theo quy định mới, riêng đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ thêm các yêu cầu sau:

 • Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng;
 • Đảm bảo điều kiện về nhân sự theo quy định;
 • Đáp ứng điều kiện về hệ thống nhà xưởng, thiết bị, tiện ích phụ trợ;
 • Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ, tài liệu về sản xuất, kiệm soát chất lượng, lưu thông phân phối;
 • Thực hiện theo quy trình sản xuất, áp dụng biện pháp nhằm tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm;
 • Có bộ phận kiểm soát chất lượng phù hợp;
 • Có quy trình giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, tự kiểm tra.

Ngoài ra, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã bổ sung các trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm các cơ sở:

 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 • Sơ chế nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, bật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Kinh doanh thực ăn đường phố;
 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 2000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Tham khảo bài viết Chứng nhận ISO 22000, HACCP thủ tục nhanh gọn, chi phí hợp lý

Mặc dù các trường hợp này không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận, tuy nhiên cần phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tương ứng.

Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/02/2018 và thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP.

Check Also

Cơ quan nhà nước thuộc bộ ngành nào có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận công bố phù hợp quy định

Cơ quan nhà nước thuộc bộ ngành nào có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *