BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Việc đăng ký thành lập công ty kinh doanh xăng dầu sẽ do Sở KH & ĐT nơi công ty đặt trụ sở chính xét duyệt và cấp Giấy phép kinh doanh. Vì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên các thủ tục pháp lý trong công tác xin đăng …

Read More »

Các quy định về vốn của công ty cổ phần

Vốn là động lực, là cơ sở và là sức mạnh của mỗi doanh nghiệp nào. Bất kỳ doanh nghiệp cũng phải cần có vốn để hình thành và phát triển kinh doanh. Có thể nói vốn đóng vai trò rất quan trọng và là điều cốt lõi trong tổ …

Read More »