BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Theo quy định của Luật DN 2014, khi chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần thì công ty CP (công ty chuyển đổi) sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, bao gồm: Nợ thuế, hợp đồng lao …

Read More »

Thành lập chi nhánh công ty

Quý khách hàng là các tổ chức/ công ty đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty/ VPĐD để mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, lại chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý cũng như là các công việc cần thiết để thành lập một chi nhánh. Thấu …

Read More »

Giải thể chi nhánh – văn phòng đại diện công ty/doanh nghiệp

Chi nhánh/ VPĐD doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ĐD theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/ VPĐD phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định. Bài …

Read More »