BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thiết kế nhãn sản phẩm theo luật an toàn thực phẩm

Công bố thực phẩm chức năng BRAVOLAW

Theo Nghị định 15/2018 khi doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường cần đáp ứng các điều kiện về công bố sản phẩm, khi thực hiện cần có hồ sơ công bố cần có nhãn sản phẩm. Để đáp ứng các yêu cầu về nhãn doanh nghiệp cần thiết …

Read More »

Dịch vụ chứng nhận an toàn thực phẩm BRC

Chứng nhận an toàn thực phẩm BRC

BRAVOLAW là một trong các đơn vị tư vấn có năng lực chứng nhận cấp BRC cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh liên quan đến thực phẩm. Các doanh nghiệp cần chứng nhận để đáp ứng hồ sơ năng lực, hồ sơ với đối tác có thể liên …

Read More »