BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tìm hiểu công ty tnhh 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) là doanh nghiệp do một tổ chức/ một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số …

Read More »

Muốn thay đổi tên công ty TNHH cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh các công ty/ doanh nghiệp không tránh khỏi những thay đổi hay bổ sung trong cơ cấu thành viên, ban giám đốc, tên công ty, loại hình kinh doanh ….Vậy khi muốn thay đổi tên công ty TNHH cần chuẩn bị hồ sơ gì? Bravolaw …

Read More »

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Theo quy định của Luật DN 2014, khi chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần thì công ty CP (công ty chuyển đổi) sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, bao gồm: Nợ thuế, hợp đồng lao …

Read More »